Studiu monografic

 

Argument

 

Această lucrare nu are pretenţia unei monografii desăvârşite, deocamdată. Ea este sâmburele dorinţei care a germinat, câţiva ani,  în sufletul unui grup de dascăli entuziaşti ai Şcolii cu clasele I-VIII Nr.5, numită astfel până în anul 1999, când la a 25-a aniversare a existenţei ei, a primit numele marelui voievod Bogdan Vodă, purtat cu sfinţenie de Mănăstirea “Bogdana”.

Şcoala a fost construită în vecinătatea acestui monument, prin contribuţia generoasă a cetăţenilor urbei noastre, din nevoia unui local nou pentru copiii care frecventau, în număr foarte mare, Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3, care devenise deja neîncăpătoare.

Aceşti oameni, înnobilaţi de un profund sentiment de respect pentru ceea ce este şi trebuie să rămână, doresc ca, prin acest studiu monografic, să fie deschis drumul unei monografii în care vor fi înscrise alte date şi fapte din viaţa şcolii, în decursul anilor ce vor fi adăugaţi, ca nişte file de aur la cartea vieţii.

Chiar din primele momente, când se concepea planul acestui studiu, ne-am confruntat cu realitatea că nu va fi deloc uşor. Unele informaţii importante nu s-au păstrat, iar altele au fost greu de găsit. Dar, prin bunăvoinţa unor colegi care ne-au sprijinit în a găsi multe date preţioase, s-a ajuns la realizarea lucrării de faţă.

De aceeea, rugăm cititorul să aibă înţelegere faţă de autori, dacă va observa lipsa anumitor informaţii importante, pe care el însuşi le deţine şi îl aşteptăm cu deschidere pentru orice sfat sau completare doveditoare la lucrare.

Lucrarea de faţă se constituie într-o modestă contribuţie la cunoaşterea activităţii instituţiei noastre de învăţământ în această parte de ţară  -  Bucovina.

Fiecare instituţie îşi are propria memorie culturală. Aceasta este mai amplă sau nu, în funcţie de vremuri, de locuri şi de oamenii care au slujit-o.

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 “Bogdan Vodă” Rădăuţi a avut şansa să fie slujită de multe minţi luminate, de tineri învăţăcei şi dascăli remarcabili. Această pleiadă de învăţători şi profesori au ajutat şcoala în formarea unui nume şi a unui renume în învăţământul rădăuţean.

Vrem să dovedim că, această instituţie tânără, de prestigiu, din Rădăuţi are nu numai un trecut, ci şi un prezent, dar mai ales un viitor, în care competenţa profesională, ştiinţifică şi deschiderea spre europenitate, vor fi valori ce ne vor caracteriza.

                      

                                                                                                                                                                                    Autorii

 

Descarcă documentul complet - ediție 2007

 

Descarcă documentul complet - ediție aniversară, Rădăuți, 2014